Бланк відомості про видачу путівок

Розглянемо організацію документального оформлення надходження і використання сільськогосподарської продукції за основними її видами. Як обліковується урожай зернових культур? Типова форма № М-28 Картка складського обліку матеріалів. Форма N 29-НП Акт інвентаризації нафтопродуктів (нафти). Форма N 30-НП Товарна книга кількісного руху нафтопродуктів (нафти). Форма N 31-НП Звіт про втрати нафтопродуктів (нафти) на підприємствах. Контроль за поверненням підтверджень не повинен здійснюватись особою, яка проводить відправку (видачу) путівок і відповідальна за їх зберігання.

Підставою для відображення сум в обліку є: при здаванні виручки – квитанція установи банку, поштового відділення, копії супровідних відомостей на здавання виручки інкасаторам банку тощо. Заготовлені грубі і соковиті корми приймає спеціальна комісія, яка призначається керівником господарства, і передає на зберігання фуражирам, завідувачам тваринницьких ферм та іншим матеріально-відповідальним особам. Відпуск нафтопродуктів за платіжними картками Такий відпуск здійснюють на підставі вимог Закону №2346 та Положення №137, а також інших нормативно-правових актів. Будьте уважні — багаторазове натискання на одне те саме посилання блокує доступ на деякий час! При журнально-ордерній формі операції на рахунку 33 “Інші кошти” обліковують у Журналі-ордері 1 с.-г. та відомості. По кожному рахунку в названих облікових регістрах передбачено окремі розділи. Відпуск пального автозаправними станціями регламентується Iнструкцією №281. За безготівковим розрахунком АЗС відпускає нафтопродукти на підставі договорів, укладених зі споживачами.
Значна кількість продукції рослинництва використовується в господарстві у вигляді кормів і підстилки для худоби, птиці та інших сільськогосподарських тварин. Форма N 3-НП Відомість наявності нафтопродуктів (нафти) у технологічних нафтопродуктопроводах. Форма N ПБАСГ-8 Нагромаджувальний акт на оприбуткування приплоду звірів. Типова форма первинного обліку № М-2 Опис-акт уцінки товарів і продукції, що залежалися, та надлишкових товарно-матеріальних цінностей Акт витрати насіння і садівного матеріалу. Типова форма № ОЗ-12 (бюджет) Інвентарна картка групового обліку основних засобів в бюджетних установах.

Похожие записи: