Бланк акта на списання постільної білизни

бланк акта на списання постільної білизни
Норми зносу для гідротехнічних споруд і ліній електропередач наведено далі в таблиці. Інвентаризація майна проводиться за його місцезнаходженням та за матеріально відповідальними особами. Фінансовий результат від вибуття необоротних матеріальних активів визначається згідно з п. 34 П(С)БО 7 як різниця між доходом від вибуття І залишковою вартістю об’єкта разом з непрямими податками та витратами, пов’язаними з таким вибуттям. При встановленні цін на однотипні предмети, вони (ціни) у межах однієї установи повинні бути однаковими. За результатами переоцінки комісією складається акт про зміну вартості необоротних активів, який затверджується керівником установи.


Перші три знаки означають номер субрахунку, четвертий — підгрупу і останні чотири знаки — порядковий номер предмета у підгрупі. Перед початком інвентаризації необхідно здати на склад усі непотрібні для виробництва матеріали, куплені деталі та напівфабрикати, а також усі деталі, вузли та агрегати, обробка яких на даному етапі закінчена. Списання літератури з балансу установи проводиться і оформляється на підставі затвердженого розпорядником кредитів акта і квитанції про здачу її в макулатуру. Опис на вилучення документів з бібліотечного фонду складається окремо на документи морально застарілі; фізично зношені (порвані книги, загублені сторінки, які не підлягають відновленню); непрофільні, дублетні; втрачені користувачами. 3. Акт затверджується керівником суб’єкта державного сектору. Заготовки незавершеного виробництва та напівфабрикати, які знаходяться у майстернях, слід привести до порядку, який забезпечив би зручність та вірність підрахунку їх кількості. Перший примірник акта здається до бухгалтерії установи, де робляться відповідні записи в інвен­тарних картках обліку необоротних активів.

Другий примірник передають підприємству, яке виконувало ремонт, реконструкцію чи модернізацію. При встановленні цін на однотипні предмети, вони (ціни) у межах однієї установи повинні бути однаковими. За результатами переоцінки комісією складається акт про зміну вартості необоротних активів, який затверджується керівником установи. Окремо опис складається на зношену літературу (порвані книги, загублені сторінки, які не підля­гають відновленню). Перший примірник акта разом з описом здається ; бухгалтерію, а другий залишається у матеріа­льно відповідальної особи.

Похожие записи: