Бланк звіту про видачу коштів 2013

бланк звіту про видачу коштів 2013
Зазначені обмеження стосуються також розрахунків готівкою між підприємствами на оплату за товари, придбані на виробничі (господарські) потреби за рахунок коштів, одержаних за корпоративними спеціальними платіжними засобами. При потребі виконується операція «службове внесення» на суму готівки, що зберігається на місці проведення розрахунків. Податкова служба вважає оренду послугою та вимагає від орендарів, щоб ті проводили орендну плату через РРО. Суди різних інстанцій притримуються іншої думки та не вважають оренду послугою, відповідно Закон «про РРО» на оренду не розповсюджується. Згідно статті 13 Закону «про РРО» єдинник має право використовувати касовий апарат, який не переведений у фіскальний режим роботи.


Такі особи подають до бухгалтерії підприємства звіт про використання коштів разом із підтвердними документами в установлені строки (про що далі), які визначені для підзвітних осіб. При цьому за дні перетину кордону України (в обох напрямках) відповідно до вказаних відміток добові витрати відшкодовуються за нормами, встановленими для відряджень за кордон. Реквізити друкуються українською та російською мовами. 7.3. Квитанція, код ГУ-57а (додаток 28), виготовляється на одному аркуші і складається з трьох частин: квитанції, контрольного талона та корінця квитанції. На лицьовий бік квитанції наноситься захисна сітка. Серія — дві літери. 3.3. Квиток приміського сполучення, код 102 (додаток 2), виготовляється на одному аркуші і має три складові частини: квиток приміського сполучення, контрольний талон та корінець квитка.

Зрозуміло, що без затвердженого звіту неможливо правильно визначити підзвітну суму для повернення. Встановлення ліміту каси здійснюється підприємствами самостійно на підставі РОЗРАХУНКУ ВСТАНОВЛЕННЯ ЛІМІТУ ЗАЛИШКУ ГОТІВКИ В КАСІ, що підписується головним бухгалтером і керівником підприємства. Якщо при відкритті асигнувань визначається конкретний напрям їх використання, то цей напрям зазначається у примітці. При відрядженні працівника строком на один день або в таку місцевість, звідки працівник має змогу щоденно повертатися до місця постійного проживання, добові відшкодовуються як за повну добу.

Похожие записи: