Бланк заяви на сплату єдиного податку

бланк заяви на сплату єдиного податку
Заповнити потрібно такі пункти: Пункт 1. Назва податкової інспекції, де суб’єкт підприємницької діяльності перебуває на обліку. Зміни в реєстр платників єдиного податку вносяться в день подання заяви. Часто взяття на облік триває тільки декілька хвилин після подання документів. Протягом 10 робочих днів після одержання заяви орган державної податкової служби зобов’язаний або безоплатно видати Свідоцтво про право сплати єдиного податку, або дати письмову вмотивовану відмову.


Протягом 5 днів після закінчення терміну дії Свідоцтва платник єдиного податку подає Звіт згідно з додатком 2 до цього Порядку. Звертаємо увагу, що згідно з пунктом 9.5 статті 9 Закону України «Про податок на додану вартість» копії свідоцтва про реєстрацію, засвідчені органом державної податкової служби, мають бути розміщені в доступних для огляду місцях у приміщенні платника податку та в усіх його відокремлених підрозділах. Бланк Свідоцтва заповнюється уповноваженою на те посадовою особою органу державної податкової служби, підписується керівником, а в разі його відсутності — заступником керівника і засвідчується печаткою.

Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, або відмови від спрощеної системи установлені статтею 298 Податкового кодексу України. Коли слід відзвітувати з податку на прибуток в такій ситуації: за рік або за 3 квартали?… 3 вересня 2013 ПДВ-реєстрація в платників єдиного податку Зареєструватися платником ПДВ єдинник може на будь-якому з етапів його перебування на спрощеній системі оподаткування. Після взяття Вас на облік як платника податків орган державної податкової служби видає Вам довідку за ф. № 4-ОПП, яка підтверджує взяття на податковий облік.

Похожие записи: