Новий бланк звіт про суми нарахованих пільг

новий бланк звіт про суми нарахованих пільг
Прямо законодавство не зобов’язує єдиноподатників звітувати про сплачені дивідендні аванси. Тому, для точного розрахунку показників Vпридб. з ПДВ і Vпридб. без ПДВ обсяги постачань потрібно очистити від вартості товарів/послуг, які планувалося використовувати в пільгових операціях, але фактично вони залишилися на складі. Показник цього рядка в загальному випадку має бути тільки позитивним. Для вилучення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 9 указати «1» — на виключення рядка. Помилки в розділі I (у РНОКПП, сумах нарахованого/виплаченого доходу та ПДФО, ознаках доходів, дат прийому/звільнення, ознаках ПСП) виправляють за допомогою ознак із графи 9: «0» — для включення правильного рядка; «1» — для виключення неправильного рядка. Звіт про основні показники діяльності підприємства Змінено логічні перевірки для звітів ДССУ: S0900110 — 1-житлофонд.


Якщо останній день строку подання податкового розрахунку припадає на вихідний або святковий день, останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем. Підприємці, юрособи та самозайняті особи, які нараховують або виплачують дохід фізичним особам, є податковими агентами. Після чого значення рядка 6 додатка АВ переносять до рядка 20 декларації.

Мінімальна кількість знаків у даній графі – 8. Податковому агенту не потрібно у графі 2 «Податковий номер або серія та номер паспорта» податкового розрахунку за ф. 1ДФ доповнювати зліва направо нулями інформацію про серію та номер паспорта фізичної особи. При цьому від них не вимагалося: — подавати проміжні декларації за звітні (податкові) періоди (календарний квартал, півріччя та три квартали); — сплачувати щомісячні авансові внески. Для заповнення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які відправляються контролюючими органами до податкового агента. Потім скласти у довільній формі письмову заяву про продовження строків подання декларації та додати до неї сертифікат ТПП. Подають цей комплект до податкового органу за своїм місцезнаходженням протягом 30 календарних днів після закінчення обставин непереборної сили. Подвійне натискання лівої кнопки миші по рядку з результату пошуку автоматично переносить фокус у відповідне знайдене системою значення у звіті. Фізичні особи-підприємці та самозайняті особи – за своєю податковою адресою, тобто місцем проживання, за яким фізособу взято на облік як платника податків.

Похожие записи: