Новий бланк звітності 1 дф

новий бланк звітності 1 дф
Тоді в першому рядку в графі 9 зазначають «1» – рядок на вилучення, а в другому зазначають «0» – рядок на введення. Періодичність і строки подання звіту Страхувальники зобов’язані формувати та подавати до органів Фонду звітність щодо страхових коштів та послуг (Ф4 та Ф14) не пізніше 20 числа наступного за звітним періодом місяця. Тип звіту — ставимо позначку залежно від того, який звіт подається: «Звітний» — подають за звітний квартал; «Звітний новий» — до закінчення строку подання з виправленими помилками, що самостійно виявили; «Уточнюючий» — якщо виявили помилки в представленому звіті після закінчення строку подання. Згідно пункту 176.2 Податкового кодексу особи, які мають статус податкових агентів зобов’язані подавати до податкової служби податковий розрахунок за формою 1дф. Якщо платник не повідомив органи ПФУ про зміну свого місцезнаходження, у зв’язку з чим надіслана вимога не знайшла свого адресата, вона однаково вважатиметься врученою належним чином.


Наприклад, помилка у звіті за перший квартал виявлена 30 квітня. В цьому випадку можна подати «новий звітний» податковий розрахунок, який замінить собою вже поданий.Якщо помилка виявлена після спливу граничного терміну подання звітності. В цьому випадку треба подавати уточнюючий розрахунок. Згідно з договором підписання акта виконаних робіт, а отже, і нарахування винагороди, відбувалися датою остаточного виконання роботи, що тривала з 15.04.2011 р. до 30.06.2011 р. У таблиці 6 додатка 4 цю суму слід поділити за періодами. Лікарняний за дні хвороби у травні — 2000 грн. Пеню обчислюють у розмірі 0,1 відсотка від суми недоплати за кожен день прострочення платежу.

Такі відомості формуються з урахуванням кодів категорій застрахованих осіб. Для вилучення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації слід повторити всі графи такого рядка і у графі 9 зазначити «1» — на вилучення рядка. Якщо у звітному кварталі фізичним особам нараховувався дохід у вигляді заробітної плати, що була своєчасно виплачена, то показник графи «Загальна сума нарахованого доходу» і показник графи «Загальна сума виплаченого доходу» дорівнюватимуть. Копія податкового розрахунку за ф. №1ДФ повинна дублювати дані, зазначені у розрахунку, поданому до податкового органу за місцезнаходженням юридичної особи.

Похожие записи: