Бланк податковий розрахунок сум доходу

бланк податковий розрахунок сум доходу
Якщо вам більше до смаку російська мова, читайте цю тему на російській. Тип звіту — ставимо позначку залежно від того, який звіт подається: «Звітний» — подають за звітний квартал; «Звітний новий» — до закінчення строку подання з виправленими помилками, що самостійно виявили; «Уточнюючий» — якщо виявили помилки в представленому звіті після закінчення строку подання. Мінімальна кількість знаків у даній графі – 8. Податковому агенту не потрібно у графі 2 «Податковий номер або серія та номер паспорта» податкового розрахунку за ф. 1ДФ доповнювати зліва направо нулями інформацію про серію та номер паспорта фізичної особи. Якщо останній день терміну подання податкового розрахунку припадає на вихідний чи святковий день то останнім днем терміну вважається наступний за вихідним або святковим операційний (банківський) день. Помилки в розділі I (у РНОКПП, сумах нарахованого/виплаченого доходу та ПДФО, ознаках доходів, дат прийому/звільнення, ознаках ПСП) виправляють за допомогою ознак із графи 9: «0» — для включення правильного рядка; «1» — для виключення неправильного рядка.


Терміни та порядок подання Податковий розрахунок за формою №1ДФ подається окремо за кожний квартал (податковий період) протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу. Якщо працівника неодноразово прийняли на роботу та звільнили у звітному кварталі, за ним потрібно заповнити стільки рядків, скільки разів інформація про зміну місця роботи зустрічається у звітному кварталі. Для заповнення також використовують інформацію з повідомлень про виявлені помилки, які надсилають контролюючі органи до податкового агента. Фізичні особи-підприємці та самозайняті особи – за своєю податковою адресою, тобто місцем проживання, за яким фізособу взято на облік як платника податків.

Якщо знаків менше, то порожніми залишають останні комірки. Строки подання Звіт подають щокварталу протягом 40 календарних днів, що настають за останнім днем звітного кварталу. Окремий податковий розрахунок за календарний рік не здають.

Похожие записи: