Бланк сертифікат походження «у-1» (українською мовою)

бланк сертифікат походження «у-1» (українською мовою)
Начальник відділу: Коваленко Юлія Володимирівна тел.: (056) 374-94-01, e-mail: вул. Цей товаросупровідний документ, на першому аркуші якого проставляються реєстраційний номер та дата видачі відповідного сертифіката, надається митним органам країни ввезення одночасно із сертифікатом. Графа 7 — «Ремарки» У випадках, встановлених розділами IV–VI цього Порядку, до графи вносяться такі записи: «ISSUED RETROSPECTIVELY», «DUPLICATE», «ВИДАНИЙ НА ЗАМІНУ СЕРТИФІКАТА» та вказуються номер та дата видачі сертифіката, яким замінюється цей сертифікат.


Сертифікат походження послуг сертифікат для підтвердження факту виконання послуги українським підприємством в межах або за межами митної території України. Організація взаємодії між суб’єктами підприємницької діяльності будь-якої форми власності з питань кооперації та субконтрактинг. Інші операції, при яких усі використовувані матеріали повинні класифікуватися в позиції, відмінній від позиції продукту. Проте матеріали тієї самої позиції, що й виріб, можуть використовуватися за умови, що їхня вартість не перевищує 50 % ціни кінцевої продукції 2711 Гази нафтові та вуглеводні газоподібні інші Операції з рафінування та (або) одна або кілька певних обробок. Сертифікат походження на текстильні товари (англійською або французькою мовою) – видають на товари, які експортують до країн ЄС відповідно до положень Угоди між ЄС та Україною про торгівлю текстильною продукцією. Якщо висновок про походження товару не оформлялося при отриманні сертифікату, то воно може бути складено пізніше, але не пізніше закінчення терміну дії сертифіката.

Проте вартість використовуваних матеріалів позицій 2932 або 2933 не повинна перевищувати 50 % ціни кінцевої продукції 2934 Нуклеїнові кислоти і їхні солі, певного або невизначеного хімічного складу; гетероциклічні сполуки інші Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій. Форма сертифіката визначається в кожному конкретному випадку залежно від країни призначення, умов міждержавних Угод, найменування та коду товару. Сертифікат форми EUR-1, серія М (англійською мовою) – для експорту в Республіку Македонія видають згідно з положенням Угоди про вільну торгівлю між Республікою Македонія та Україною на підставі Висновку про походження товару, який є невід’ємною частиною сертифіката.

Похожие записи: