Списання основних фондів 2008 бланк

списання основних фондів 2008 бланк
Цей реєстр призначений на місяць і складається на основі прибуткових касових ордерів і накладних внутрігосподарського призначення.Реєстр ф. N 6.3 с.-г. заповнює касир. Протокол засідання комісії, акт інвентаризації, акти на списання майна та технічного стану затверджуються керівником суб’єкта господарювання. Крім того, нова організаційно-правова форма господарювання дозволить перейти від територіального принципу формування залізничного бізнесу до національного.


Категорія (a) — це категорія для фінансових активів на балансі профучасника ринку цінних паперів. Якщо до неї додати амортизовану (в емітента) частину дисконту, — це буде її амортизованою вартістю. Первісною вартістю дебіторської заборгованості, придбаної на стороні за договором уступки, є номінал мінус дисконт.6 Амортизована сума визначається так само, як і в попередньому випадку.

Після закінчення року, перед складанням річної фінансової звітності, компанія провела інвентаризацію дебіторської заборгованості і встановила, що 3% всіх цих боргів можуть залишитися непогашеними. Якщо балансова вартість фінансового активу перевищує поточну вартість очікуваних у майбутньому потоків грошових коштів, в обліку відображаються збитки від знецінення на суму такого перевищення, спершу — у вигляді резерву. Амортизована сума визначається так само, як і в попередньому випадку. Знецінення фінансових активів Усі фінансові активи, крім тих, що належать до категорії (a), періодично тестуються на знецінення. Утім, збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень склали понад 5,2 млрд грн, у тому числі від приміських — 2,6 млрд грн.

Похожие записи: