Бланк додатку № 11 (довідка про зміну кошторису)

бланк додатку № 11 (довідка про зміну кошторису)
Схематично це можна зобразити так:ДК 021:2015 (3-5 знак) – конкретна назва товару у дужкахПри визначенні окремих частин предмета закупівлі (лотів) Вам потрібно користуватися показниками четвертої – восьмої цифр Єдиного закупівельного словника. Кількість переадресацій можна зменшити, якщо у броузері працюють кукі. Будьте уважні — багаторазове натискання на одне те саме посилання блокує доступ на деякий час! Крім цього щокварталу розпорядники складають «Баланс» (форму № 1). Місячної фінансової звітності розпорядники коштів не формують.


Згідно з Національним положенням фінансова звітність складається з: балансу, звіту про фінансові результати, звіту про власний капітал, звіту про рух грошових коштів та приміток до звітів. Розкриття елементів фінансової та бюджетної звітності здійснюється у Пояснювальній записці (додаток 14) та формах щодо розкриття елементів фінансової і бюджетної звітності до неї. Зазначені форми бюджетної звітності (крім додатку 12) розпорядники коштів державного та місцевих бюджетів щокварталу та в кінці року подають до органів казначейства та розпорядників бюджетних коштів вищого рівня.

Или же фраза «не пізніше останнього робочого дня поточного місяця» говорит о случаях когда изменения утверждены, допустим, 30-го ноября и 1-го декабря я уже не имею права подавать изменения в Казначейство? Звіти про виконання кошторисів Фондів (додаток 13) щоквартально подаються також Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті. Изменения утверждены , допустим, 20-го ноября и я должна уже 21-го подать необходимые документы (довідки) в органы Казначейства или же могу подать их до конца месяца?

Похожие записи: