Доповнення до особового листка обліку кадрів бланк

доповнення до особового листка обліку кадрів бланк
Помічник нотаріуса не має права підписувати нотаріальні документи та використовувати печатку нотаріуса. Протоколи оформляються на підставі записів і стенограм, зроблених у ході засідань. У разі коли засідання стенографується, зміст виступів до протоколу не заноситься. Отже, не дозволяється формувати в одну справу накази тривалого і тимчасового строків зберігання.


Після звільнення з роботи особова справа працівника передається до архівного підрозділу для подальшого зберігання. Кадрове діловодство визначається як діяльність, що охоплює питання документування та організації роботи з документами стосовно особового складу підприємства (чи системи) з питань приймання, переведення, звільнення, обліку працівників тощо. Відповідно до статті 24 Закону України «Про нотаріат» приватний нотаріус вправі укладати цивільно-правові та трудові договори. При підписанні наказу підпис нотаріуса не потребує скріплення печаткою. Укладається у письмовій формі у 2-х примірниках. За 2 місяці до закінчення терміну чинності контракту може бути продовжено або укладено на новий термін. Виникає ця документація разом з появою людини на світ і супроводжує її все життя. У документації з особового складу відображується діяльність установи з гопань обліку, прийняття, переведення, підготовки, перепідготовки, атестації, нагородження і пенсійного забезпечення кадрів тощо.

Посадова інструкція — це обов’язковий кадровий документ. До процесу розробки кожної конкретної посадової інструкції слід підходити індивідуально. Кількість примірників карток визначається числом картотек, які ведуться в установі. Рішення про те, в яких випадках заводити особові справи на працівників, приймає керівник підприємства. Підставами для внесення записів в доповнення до особового листка з обліку кадрів є накази, видані на підприємстві, особисті документи працівника. Робочий стіл мусить бути обладнаний необхідними засобами оргтехніки. У верхньому лівому ящику столу повинна знаходитись касета з клейкою стрічкою, зшивач, пристрій для дрібних канцелярських предметів. У правому верхньому ящику можна розмістити реєстраційну чи контрольну картотеку.

Похожие записи: