Акт інвентаризації товарно-матеріальних цінностей бланк

акт інвентаризації товарно-матеріальних цінностей бланк
Порядок проведення уцінки товарних запасів Порядок проведення уцінки встановлено Положенням про порядок уцінки і реалізації продукції, яка не має збуту, з групи товарів широкого вжитку, продукції виробничо-технічного призначення і понаднормативних товарно-матеріальних цінностей. Форма № инв-2 Інвентарна картка обліку основних засобів. Під втратами слід розуміти частину раціонального і нераціонального використання товару чи продукції, результатом якого є кількісне зменшення маси або втрата споживчих властивостей товару чи продукції. Форма N ПБАСГ-10 Акт на оприбуткування приплоду тварин. Форма N 8-НП Журнал реєстрації відкриття і закриття засувок кінцевого вузла відведення та їх опломбування.


Після чого власне і починається огляд, переважування, обмір, підрахунок цінностей. Будьте уважні — багаторазове натискання на одне те саме посилання блокує доступ на деякий час! Форма № ОЗСГ-5 Зведена відомість нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів. Форма N ПБАСГ-6 Акт на вихід і сортування добового молодняку птиці.

Форма № инв-19 Відомість результатів інвентаризації Книга реєстрації контрольних перевірок інвентаризацій Інвентаризаційна картка платника ПДВ Інвентаризаційний опис основних засобів. Форма № ОЗСГ-3 Акт приймання-здачі відремонтованих і реконструйованих (модернізованих) об’єктів. Форма 1-РПП Заява про засвідчення копій Свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість. Типова форма № ОЗ-12 (бюджет) Інвентарна картка групового обліку основних засобів в бюджетних установах. Форма № инв-1 Акт інвентаризації дорогоцінних металів та виробів з них.

Похожие записи: