Опис документів особової справи бланк

опис документів особової справи бланк
Якщо зміст документа не потребує пояснення, то його текст містить тільки розпорядчу частину. У наказах не дозволяються закреслення та виправлення. Справи постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання, з кадрових питань (особового складу) через два роки після завершення їх ведення в діловодстві передаються до архіву установи в упорядкованому стані для подальшого зберігання та користування. Now customize the name of a clipboard to store your clips. Формування особових справ Особова справа – це згрупований та сформований пакет документів, які містять відомості про працівника, його біографічні дані, відомості про навчання, професійну діяльність. а сьогодні законодавством врегульований лише порядок ведення особових справ державних службовців.


Найбільш поширеною формою обліку є ведення журналу (книги) обліку особових справ. Накази групуються в справу в межах діловодного року за порядком їх підписання: наказ під № 1 розміщується першим зверху, а потім – наступні. Застосування чорнила, пасти або кольорових олівців для нумерації аркушів справи, аркушів засвідчувального напису та внутрішнього опису забороняється. Справи установи визначені до архівного зберігання підлягають відповідному оформленню. Оскільки ведення особових справ у недержавному секторі не регламентоване законодавством, роботодавці самостійно вирішують це питання, виходячи з практичної доцільності.

Заводяться особові справи на керівника підприємства, його заступників, начальників відділів та служб, їх заступників, матеріально відповідальних осіб, спеціалістів тощо. Особовий листок з обліку кадрів заповнюється особисто працівником чорнилом або кульковою ручкою, розбірливо, без підчисток і виправлень. Такі посадові інструкції рекомендовано складати (не менш як у двох примірниках, один з яких залишається у працівника) для кожного працівника індивідуально з наступним ознайомленням під підпис. На підставі вищезазначеного, посадова інструкція обов’язково повинна бути у найманих працівників. Особовий листок працівник заповнює самостійно, з обов’язковою наявністю підпису працівника і дати заповнення. Всі інші накази, які можуть видаватися завідувачами державних нотаріальних контор, архіву, приватними нотаріусами відносяться до адміністративно-господарських питань.

Похожие записи: