Бланк паспорта электротехники

бланк паспорта электротехники
Крім того, скасовуються відмітки про укладання та розірвання шлюбу. Запрещается изъятие у гражданина паспорта, кроме случаев, предусмотренных законодательством Украины, в частности запрещается взятие паспорта в залог. Стать Дата народження Термін дії Громадянство Номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі Номер паспорта На зворотньому боці: Дата видачі Орган, що видав Місце народження Найменування полів та реквізити зазначаються українською та англійською мовами. Видача та обмін паспорта проводиться в місячний термін.


Перші сім сторінок було призначено для інформації про громадянина, а решта — для віз. Колір з високою дифракцією створює зображення Тризуба на малому Державному Гербі України. Паспорти друкували в друкарні «Глобус» (Globus) у Будапешті. У Західно-Українській Народній Республіці були спроби видавати паспорти, котрі, як і паспорти УНР, слугували як внутрішній, так і закордонний.

Новый биометрический загранпаспорт образца 2015 года Паспорт гражданина Украины для выезда за границу является документом, удостоверяющим личность гражданина Украины во время пересечения государственной границы Украины и пребывания за границей. Особам, які через свої релігійні переконання відмовляються від отримання такого паспорта, оформляється паспорт, що не містить безконтактного електронного носія. Графу «Паспорт получил» заявитель заполняет при выдаче документа. Он указывает в ней ФИО, дату получения паспорта и ставит личную подпись.

Похожие записи: