Бланк довідки про зміни до кошторису по постанові 57

бланк довідки про зміни до кошторису по постанові 57
Завдання з правильного зазначення у штатному розписі найменувань структурних підрозділів покладається на службу кадрів або відділ організації та оплати праці. Код 1140 — видатки на відрядження. До цієї категорії відносяться видатки на оплату проїзду, добових, квартирних під час службових відряджень. Лімітна довідка про бюджетні асигнування — документ, який містить затверджені призначення та їх помісячний розподіл. Для полегшення цієї роботи можна використовувати: національний класифікатор України, ДК 003: 2005 (класифікатор професій); довідник класифікаційних характеристик професій працівників. Склад статей активу балансу засвідчує належність бюджетних установ до галузей невиробничої сфери, а склад статей пасиву вказує, що це установи державної і комунальної форм власності, які утримуються повністю або частково за рахунок державного та/або місцевих бюджетів. Тема 9 Звітність про виконання кошторису бюджетних установ.


Показники лімітної довідки доводяться до розпорядників нижчого рівня для уточнення проектів кошторисів і складання планів асигнувань. Розподіл видатків повинен забезпечувати належне виконання основних завдань головного розпорядника коштів. Кошториси, плани асигнувань підписуються керівником установи та головним бухгалтером. Меморіальний ордер №16 (накопичувальна відомість позабалансового обліку) — у накопичувальнів відомості ведеться облік надходжень та вибуття в розрізі об’єктів позабалансового обліку. Бюджетні установи мають право на визначення черговості оплати рахунків самостійно, виходячи з необхідності забезпечення виконання пріоритетних заходів. Записи в ній здійснюються позиційним методом — за кожною операцією, що підтверджена документом (платіжним дорученням, рахунком-фактурою тощо). Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером.

Код 1163 — оплата електроенергії Код 1164 — оплата природного газу. Якщо ж на зазначені будинки загальнобудинкові лічильники не будуть встановлені до 01 січня 2018 року і в цьому не буде вини оператора ГРМ, розподіл газу таким будинкам має бути припинений. «Чому в сусідньому будинку встановили індивідуальні лічильники, а на наш — загальнобудинковий. Меморіальний ордер №5 (зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій форма №405) — в установах, де виписується декілька розрахунково-платіжних відомостей, за підсумками цих відомостей складається зведення, яке і є меморіальним ордером з заробітної плати та стипендій. Видатки на придбання стартових пакетів, карток-internet, підключення до мережі Internet, плата за послуги internet-провайдерів, за користування мережею Internet, плата за користування каналами зв’язку, а також придбання поштових марок, конвертів з марками і без, вітальних листівок з марками. Отриману інформацію буде використано для визначення рівня Вашої задоволеності нашими послугами та поліпшення якості нашої роботи.

Похожие записи: