Звідний для відрахувань у фонди бланк

звідний для відрахувань у фонди бланк
Відповідь: Відповідно до ст. 121 КЗпП працівникам, які направлені у службове відрядження, оплата праці за виконану роботу здійснюється згідно з умовами, встановленими колективним або трудовим договором, але розмір такої оплати не може бути нижчим середнього заробітку. Прибуток від звичайної діяльності визначається як різниця між прибутком до оподаткування та сумою податку з прибутку. Сума відпускних, що припадають на період відпустки у вересні, склала 861,90 грн. Внедрением 1с 8 занимаются специалисты, контакты которых можно найти по ссылке.


Своєю чергою, витратами підприємця відповідно до цієї ж статті Декрету №13-92, є всі витрати, які, по-перше, пов’язані з одержаним доходом і, по-друге, відповідають визначенню витрат або підлягають амортизації згідно із Законом про прибуток. Складається один наказ, за яким працівникові відшкодовують витрати на проїзд, проживання та виплачуються добові за всі дні відрядження, без поділу їх по місцях. Наведемо в таблиці дані про зарплату та кількість календарних днів за шість місяців, що входять до розрахункового періоду. Нарахування заробітної плати в Україні Оплата праці в Україні регулюється насамперед Кодексом Законів про працю України, Законом України «Про оплату праці», а також багатьма іншими законами і нормативними актами. Кількість рядків в Журналі-ордері N 1 с.-г. повинна відповідати кількості касових звітів за даний місяць з 1 по 31 число.

Змінні й постійні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об’єкт витрат з використанням бази розподілу (заробітна плата, чисельність основного персоналу). Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включаються до собівартості реалізованої продукції в періоді їх виникнення. Остаточні терміни виплати і процентне співвідношення закон пропонує закріпити в колективному договорі, а за відсутності такого узгодити з керівництвом, вибравши уповноважених представників в своєму колективі. Третій звіт називається «Розподіл чисельності працівників», подається він у фонд соціального страхування від нещасного випадку на виробництві один раз на рік, до 25 січня наступного року. Розшифровка даних рядка 14 таблиці III за видами витрат відображається в таблиці IV «Витрати за рахунок страхових внесків». Так, у рядку 3 таблиці IV «Витрати за рахунок страхових внесків» зазначається допомога по вагітності та пологах. Інформація про заробітну плату для персоналу підприємства Відповідно до законодавства України, підприємства зобов’язані надавати інформацію персоналу про заробітну плату, інший дохід, а також про розмір утриманих із заробітної плати податків і зборів.

Похожие записи: