План документообігу бланк

план документообігу бланк
Порто — особливий збір на покриття поштових та інших витрат банку на розсилку й одержання платежів за іногородніми документами. Для одержання грошей з рахунку виписують грошовий чек, котрий підписують керівник підприємства і головний бухгалтер, зразки підписів яких є у банку, а також особа, яка одержує готівку. Основу документообігу дають організаційні документи: Статут, положення про структурні підрозділи, положення про службу ДОП, накази про розподіл обов’язків, інструкції по роботі з документами, інструкції з діловодства, схеми документопотоків, шляхи проходження окремих видів документів.


Виправдувальні документи містять інформацію про виконання розпорядження (звіт касира, накладні, вимоги, прибутковий ордер). Ці документи відображають фактичне здійснення операції, і у них інформація заноситься в облікові регістри. Види документів, що потребують поаркушного візування, зазначаються в інструкції з діловодства установи. 5. Зауваження і пропозиції до проекту документа викладаються на окремому аркуші, про що на проекті робиться відповідна відмітка. Особлива відповідальність покладається на головного чи старшого бухгалтера як керівника обліку.

Організація документообігу об’єднує всю послідовність переміщень документів в апараті управління ВАТ комбінату «Магнезит», всі операції з прийому, передачі, складання та оформлення, відправлення (і підшивці) документів у справу. Конверти від документів, що надходять залишають у тому випадку, коду з конверта можна визначити адресу відправника, час відправлення і дату одержання документів. Чи не розкриваються і передаються по призначенню документи з позначкою «особисто» і на адресу громадських організацій. Для обліку змін у власному капіталі, пов’язаних з рухом основних засобів, матеріалів, грошових коштів, використовують первинні документи, затверджені для відповідного виду активів. Зміст документа слід викладати точно і ясно, щоб давати правильне відображення операцій в повній відповідності з дійсністю. Журнальна система реєстрації потрібна тільки тоді, коли облік документів виступає на перше місце, запобігає претензії з боку громадян, конфліктні ситуації. Суть цього контролю зводиться до перевірки правильності оформлення документа, наявності певного бланка, повноти реквізитів, наявності різноманітних супутніх матеріалів.

Похожие записи: